UŽ VÍM PROČ aneb Chci být chytrý jako encyklopedie

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * „Člověk, kterému se číst nechce, na tom není o nic lépe než člověk, který číst neumí." (Zig Ziglar)

OTÁZKY pro soutěžní kola

Otázky pro daná soutěžní kola budou vyhlášeny vždy na začátku měsíce. Lístky s odpovědí je třeba odevzdat do posledního pracovního dne
v měsíci do sběrných schránek v přízemí
a druhém patře školy.
Odpovědi na otázky je možno čerpat jen
z encyklopedií nově pořízených a umístěných
v každé třídě prvního stupně. Každý anketní lístek musí být podepsán a označen příslušnou
třídou, kterou žák navštěvuje.

 
DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU.