UŽ VÍM PROČ aneb Chci být chytrý jako encyklopedie

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * „Člověk, kterému se číst nechce, na tom není o nic lépe než člověk, který číst neumí." (Zig Ziglar)

Základní informace o projektu

Nacházíte se na stránkách podporující grant UŽ VÍM PROČ, který je realizován na ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913. Naše škola byla v říjnu 2008 jedna z 502 škol, které si zažádaly o dotaci  u příležitosti vyhlášení rozvojového  programu vzdělávání Podpora čtenářství na základních školách. Dotaci jsme získali
pro grant s názvem

UŽ VÍM PROČ aneb Chci být chytrý jako encyklopedie.  
                                    
                                          

Celý projekt má soutěžní a vědomostní charakter.
Z rozpočtu této dotace byly pořízené encyklopedie
pro jednotlivé třídy. V každém ročníku jsou 3-4 druhy
encyklopedií, vždy po 5 kusech. Děti se tak postupně
od první do páté třídy seznámí se 17 druhy encyklopedií. Encyklopedie jsou buď všeobecné nebo tematicky zaměřené. Pro všechny žáky prvního stupně ZŠ je připravena encyklopedická soutěž. Žáci se seznámí
se systémy řazení informací, naučí se je vyhledávat
a zpracovávat, což je i jedním z hlavních cílů našeho ŠVP. Projekt UŽ VÍM PROČ podporuje nejen získávání čtenářských dovedností, ale i uplatnění získaných informací při tvůrčím psaní, např. články do školního časopisu a web. stránek, tvorba projektů, slohové práce.
Během školního roku bude vyhlášeno 5 kol soutěží s otázkami podle zaměření encyklopedií v daném ročníku. Vyplněné soutěžní kupony děti mohou odevzdávat
do označených schránek v přízemí a v druhém patře školy. Proběhne i literární soutěž, při které budou děti nuceny opět čerpat vědomosti z encyklopedií.
V rámci tohoto projektu byly zakoupeny i výukové CD ROMy, které budou využívány při práci s interaktivní tabulí, v multimediální učebně či na počítačích umístěných v jednotlivých třídách.

Chytrý komínek

8.1. 2009 017.jpg

 
DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU.